Duurzaamheid

AxyWare is een organisatie die geen woorden verspilt aan zaken die het vanzelfsprekend vindt. Een korte en bondige statement om een aantal zaken met betrekking tot duurzaamheid expliciet te benoemen is echter wel op zijn plaats:

  1. AxyWare neemt haar verantwoordelijkheid in de pensioenketen. AxyWare speelt daarin een essentiële rol en werkt daarom dagelijks aan het verbeteren daarvan. Dit resulteert in betere prestaties en aanpassingsvermogen van onze klanten en herstel van vertrouwen in - en verduurzaming van het pensioenstelsel. AxyWare neemt niet meer dan nodig voor een gezonde bedrijfsvoering en helpt klanten om (kosten)verspilling te vermijden.

  2. AxyWare streeft naar een minimale ecologische footprint. Als softwarebedrijf is die van nature relatief beperkt, maar het zit ook in de kleine dingen. Zo werken medewerkers als het even kan vanuit huis om autorijden en files te vermijden, wordt er gecarpoold, wordt vrijwel papierloos gewerkt, wordt afval gescheiden is er terughoudendheid in de aanschaf van materiele zaken. Als het kan wordt er gekozen voor hergebruik. Preventie van verspilling is core business en uit zich ook in de interne bedrijfsvoering.

  3. AxyWare neemt haar bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent zorg voor elkaar en voor stakeholders, een organisatie waar mensen graag voor en mee willen werken. Dat betekent ook een organisatie waarin medewerkers elkaar en klanten helpen groeien. Een organisatie waar respect, vertrouwen, gelijkheid, gelijke kansen en jezelf kunnen zijn vanzelfsprekend de norm zijn. Waar veel gelachen wordt en mensen zichzelf niet al te serieus nemen. Maar ook waar geen tolerantie is voor middelmatigheid, onkunde en niet integer handelen.

AxyDuurzaam