Nieuws

Stichting Continuïteit Gebruik AxyLife

feb 12, 2016, 17:03 by Dennis de Vries

Op vrijdag 12-02-2016 is door de oprichters van AxyWare de Stichting Continuïteit Gebruik AxyLife opgericht. Het doel van de stichting is simpel: het dient om de licentiehouders van AxyLife aanvullende zekerheid te geven rondom de continuïteit van het gebruik van het systeem.

Wij zien dat bij de keuze voor een systeem continuïteit van het gebruik en de Business Continuity van de leverancier belangrijke criteria zijn. AxyWare gaat ook hier op onconventionele wijze mee om en wil klanten zekerheid en inspraak bieden zodat zij de continuïteit goed kunnen borgen.

Big is beautiful?

Een verschijnsel dat wij zien is dat er nog al eens vanuit gegaan wordt dat een grote organisatie ook automatisch continuïteit biedt. Onze stelling daarover: niets is minder waar! Het is bekend dat er ook bij grote organisaties (softwareleveranciers maar ook bij zelfgebouwde systemen) feitelijk maar een paar mensen zijn die echt iets kunnen met de source code. Grote aantallen geven buitenstaanders en toezichthouders misschien comfort, maar wie even verder kijkt weet beter. Wil de continuïteit materieel geborgd zijn moet er echt wel wat meer geregeld zijn.

Escrow

Een oplossing die in deze context veel ingezet wordt is een escrow. Dit is in onze visie op zichzelf een prima instrument. We hebben er dan ook een ondergebracht bij NCC Group, een toonaangevende escrow agent. Een escrow beperkt zich echter tot het beschikken door de gebruiker over een broncode die in geval van een “ triggering” event beschikbaar komt. En dan? Als de escrow niet aangevuld wordt met een Contingency Plan met daarin materiële maatregelen, heeft een gebruiker feitelijk nog niets in handen.

Continuity

In onze visie is continuïteit een samenspel van diverse (bedrijfseconomische, organisatorische, technische en juridische) factoren. Continuïteit vergt samenwerking tussen betrokkenen. Het begint bij de bewustwording van deze betrokkenen waarin het denken en handelen vanuit kwaliteit en continuity een goede gewoonte is. Daarbij zijn transparantie, inzicht en interactie vanuit AxyWare met de gebruiker de basis om de nodige voorspelbaarheid, zekerheid en vertrouwen te bieden. Het is dan ook een continu samenspel tussen AxyWare, onze klanten en onze partners.

Stichting

Dit samenspel wordt gefaciliteerd door de Stichting Continuïteit Gebruik AxyLife. In de stichting wordt een Escrow ondergebracht die samen met een Contingency Plan zorgt voor continuïteit. Niet cosmetisch maar materieel. Licentiehouders van AxyLife kunnen zich aansluiten bij de stichting en daarin onder andere input leveren voor het Contingency Plan. Zo zorgen wij samen met de gebruiker voor effectieve oplossingen. Voordeel voor de klant: inzicht, inspraak, een materiele oplossing en -niet onbelangrijk- het delen van kosten die nu vaak individueel gemaakt worden.

Meer weten?

Neem contact op met ons.