Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan. Houd daarom altijd rekening met het volgende:

  • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van onze website.
  • Wij garanderen geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of van onze online diensten.
  • De informatie op onze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid.
Alle rechten voorbehouden. AxyWare 2020.