Systemen: de beperkende factor

De wereld van pensioen en verzekeringen kenmerkt zich door continue verandering, onzekerheid en complexiteit. De drijvende krachten zijn de veranderende eisen van klanten, wet- en regelgeving, de toezichthouder en de maatschappelijke discussie rondom het pensioenstelsel. Aanpassingsvermogen en beheersing van complexiteit, risico’s en kosten zijn van groot belang voor pensioenfondsen, verzekeraars en uitvoerders. Frequent blijkt één aspect daarbij een beperkende rol te spelen: het administratiesysteem.

AxyWare bewijst met AxyLife dat het ook heel anders kan. 

ISAE-3402 Type2

Nieuws