Themasessie over data-analyse voor pensioenfondsen

Op woensdag 4 maart jl. organiseerden AxyWare en PwC een themabijeenkomst over Data Analytics.

In de persoon van Lilian van Duijnhoven en Michiel Kranenborg gaf PWC een uiteenzetting over de ontwikkelingen rondom datakwaliteit en data-analyse. Ook toonde PWC de aanwezigen de tool DARE die momenteel in ontwikkeling is en die fondsen en uitvoerders kan ondersteunen bij het in control zijn over hun datakwaliteit. DARE staat voor Data Analytics Reverse Engineering en heeft een geheel andere benaderingswijze dan andere in de markt aangeboden oplossingen. DARE gebruikt algoritmes en visualisatietechnieken en maakt een integrale analyse van de deelnemersadministratie van pensioenfondsen. Daarmee kan een oordeel geven worden over de kwaliteit van de data in de pensioenbeheerprocessen en de kwaliteit van deze processen zelf. PWC heeft de aanwezigen tevens duidelijk gemaakt hoe deze tool sleutelfunctiehouders kan helpen bij het invullen van hun rol en verantwoordelijkheden in het kader van IORPII.

De reacties in de zaal waren uiterst positief en tonen aan dat dit een thema is waar de verschillende partners in de pensioenketen op kunnen en willen samenwerken. Wordt vervolgd!

Interesse? Neem dan contact op met Jeroen Elbertse (06-12276895 of jeroen.elbertse@axyware.nl).